Калифорния. На снимке слева направо: жена Майкла Урбана Вероника, В.Игрунов и С.Митрохин.